11/03/07

revolución dos feitos

Máis ca revolución das ideas deberiamos estar falando da revolución dos feitos, xa dixo Marx no su momento, aquilo de que os flósofos falaran e escribiran moito da transformación do mundo, agora compría actuar para transformalo, polo que xa non ten sentido falar e falar de cómo facelo, HAI que facelo.

Quen se apunta?. A listaxe de revolucionari@s está en voluntariosolidario punto com, para que poida estar cuberto polo seguro de responsabilidade civil e danos a terceiros.

Sem comentários: