30/11/06

Relación coa humanidade

Diante das novas que chegan a través do telexornal, por fin!!, a respecto do cambio climático, un chanzo máis na crise ambiental mundial, hai que facerse algunhas preguntas:

Que clase de relación estableceron os xa mortos con nós?
Que clase de relación queremos con milleiros de persoas coas que convivimos?
Que clase de relación queremos cos milleiros de persoas que aínda non naceron?

As respostas a estas preguntas son as que marcarán os pasos cara o planeta do futuro. Saber contestalas e saber aplicar eses plantexamentos con acerto permitirá alviscar o futuro da humanidade, ou quizais do planeta?.

Somos menos a un átomo na inmensidade do universo e parécenos, a pesar de Galileo, que todo xira ao redor da nosa cabeza.

Sem comentários: